Džigme Rinpoče

Lama Džigme Rinpoče [ang. Jigme Rinpoche] se je rodil v družini N. S. 16. Gjalve Karmape kot brat Kunziga Šamarja Rinpočeja. Prejel je obširne nauke od 16. Karmape, ki ga je med svojim prvim obiskom na Zahodu postavil za svojega tamkajšnjega predstavnika. Od takrat dalje Džigme Rinpoče načeluje Karmapovemu sedežu v Evropi, Dagpo Kadžiu Ling [ang. Dhagpo Kagyu Ling] v Franciji.

Džigme Rinpoče je visoko spoštovan lama z izjemnimi organizacijskimi sposobnostmi. Njegovo globoko znanje in razumevanje zahodnega načina življenja ter njegova praktična modrost, toplina in humor prinašajo koristi številnim ljudem po vsem svetu.